Van kwaad tot erger…

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 30 oktober 2014

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

portret van Kitty van BovenDe Amerikaanse fotograaf Boffoli (bekend van zijn Big Appetites foto’s, zie bigappetites.net) die zijn auteursrechten tracht te beschermen en het niet schuwt om ook grote partijen zoals Google te dagvaarden als geen gehoor wordt gegeven aan zijn verzoeken om foto’s te verwijderen, sprak vorige maand Imgur aan. Imgur.com heeft een website die het heel eenvoudig maakt om (ook andermans) beeldmateriaal te delen. De claim van Boffoli jegens Imgur loopt in de miljoenen en ik ben benieuwd naar de uitspraak in deze (Amerikaanse) rechtszaak.

Het is niet Imgur die de beelden van Boffoli heeft geupload en als zij ook geen invloed heeft gehad op de inhoud van haar website (dus bijvoorbeeld geen controle op welke beelden wel of niet getoond worden) en zij alleen maar faciliteert, zal een inhoudelijke betrokkenheid bij de inbreuk naar Nederlands recht niet snel aangenomen worden. Ik begrijp echter dat het ook in deze zaak erom gaat dat Imgur geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van Boffoli om zijn foto’s te verwijderen. Dat is ook naar Nederlands recht wel een voorwaarde, ook voor een websitehouder die niet inhoudelijk betrokken is. Wordt aan een dergelijke oproep geen gehoor gegeven, dan is er sprake van medeaansprakelijkheid.

Blijkbaar viel de maatregel van Boffoli niet in goede aarde bij iedereen. Een (anonieme) gebruiker van The Pirate Bay vond het nodig om een groot archief met foto’s van Boffoli online te zetten. Niet nodig te zeggen dat dit zonder toestemming van Boffoli was. En niet nodig om te zeggen dat het tegen The Pirate Bay lastig optreden is.

Meer te lezen op bijvoorbeeld:
www.businessinsider.com/this-photographer-had-his-life-ruined-by-the-pirate-bay-2014-10
torrentfreak.com/photographer-who-sued-imgur-now-has-a-pirate-bay-problem-141022
id.nl/huis-en-entertainment/foto-en-video/digitale-camera/fotograaf-klaagt-afbeeldingendienst-imgur-aan

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter