Verplichte opgave BTW nummer aan derden strijdig met wettelijke bescherming persoonsgegevens
Btw-nummer op factuur niet meer verplicht bij verkoop aan particulieren

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 8 augustus 2013

afbeelding 2Blijkens een recente mededeling van de Belastingdienst:

Ondernemers hoeven hun btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. Wij adviseren om dit nummer alleen te vermelden als het nodig is.

Het is verplicht om uw btw-nummer op de factuur te vermelden bij verkopen aan andere ondernemers. Is uw afnemer een particulier? Dan hoeft u geen btw-nummer te vermelden. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bij de verkoop van een nieuw of weinig gebruikt vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land, bij afstandsverkopen en voor groothandelaren in levensmiddelen, dranken en tandheelkundige grondstoffen of tandtechnische werken.

Hebt u als ondernemer een internetsite? Dan bent u ook niet verplicht uw btw-nummer hierop te vermelden.

view counter

Eveneens is het niet meer verplicht om het BTW nummer op de website te plaatsen en op andere uitingen. Voor facturen aan bedrijven (ook individuen als ZZP-ers) blijft de verplichting echter wél bestaan.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) zegt over het Burgerservice Nummer (BSN) het volgende:

Het BSN (voorheen sofinummer) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen u en de overheid. Omdat het BSN een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is, is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels.

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Welke organisaties uw BSN mogen gebruiken en in welke situaties dit mag, leest u in dit dossier.

(Let wel, de regels betreffende vermelding op website en facturen zijn hier echter nog niet aangepast! Red.)

Het merkwaardige is dat het gebruik van het BSN streng is gereglementeerd en uitsluitend dient in communicatie met de overheid en door de overheid aangewezen instanties. Banken maken er overigens ook gebruik van hoewel dit strikt volgens de regels niet is toegestaan. Het BSN is wettelijk beschermd omdat hier identiteitsfraude mee kan wordt gepleegd.

In artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald dat een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te
identificeren, alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering van die wet of voor doeleinden die in de wet staan. Het BSN is zo’n identificatienummer. Het verbod om het BSN te gebruiken kan niet doorbroken worden door toestemming van de betrokkene te vragen.


Aan de andere kant dwingt de overheid de zelfstandige ondernemer om juíst aan degenen die niet over het BSN mogen beschikken dit te verstrekken. En ook aan iedereen die de stukkenwaar het om gaat in kan zien. De Belastingdienst verplicht ondernemers in een aantal gevallen het omzetbelastingnummer openlijk te vermelden. En in Nederland is het BSN een onderdeel van het omzetbelastingnummer en dus zeer gemakkelijk te herleiden. Het is net zoiets als het opslaan van je geheime bankpas-pincode op deze wijze: AB1234DE. Iedereen weet dan onmiddellijk welk deel de pincode is. Een merkwaardig voorbeeld van waar het regelgeven door ongelooflijk domme bureaucraten, die op een werkelijk stupide wijze langs elkaar heen werken, toe kan leiden.

De recente mededeling van de Belastingdienst zal wel op grond van het bovenstaande zijn ingegeven. Hoewel de verplichting nu deels is opgeheven is de bescherming van het BSN als persoonsgegeven nog steeds duidelijk zo onveilig als wat, een wassen neus en zo lek als een mand waarin een bom is ontploft.

view counter