Wat hebben KLM en AH met elkaar gemeen?

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 1 september 2020

portret van Kitty van BovenBeide zijn bekende nationale merken maar verder lijken ze toch niet veel met elkaar te maken te hebben.

Op 23 juli jl. stond echter een artikel in de Telegraaf met een (voor de Telegraaf zo kenmerkende) prikkelende kop:
https://www.telegraaf.nl/financieel/2040682735/zoek-de-verschillen-straks-klm-ers-achter-de-kassa-bij-albert-heijn
die bij mij de associatie wekte van een plan voor herplaatsing van overtallige medewerkers als de KLM straks moet reorganiseren. Het blijkt te gaan om iets heel anders: te weten de bedrijfskleding.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

links: AH medewerker, rechts: 6 KLM personen
foto: © Albert Heijn / KLM/Matty van Wijinbergen / de Telegraaf 

Daar zit natuurlijk een andere overeenkomst tussen KLM en AH: de bedrijfskleuren waarbij het “frisse blauw” domineert, gecombineerd met donkerblauw.
En daar ging het artikel over: dat de nieuwe bedrijfskleding van AH zoveel lijkt op die van de KLM dat stewardessen die in hun werkkleding boodschappen gaan op moeten passen dat ze niet achter de kassa gevraagd worden.

Lijkt de bedrijfskleding (te veel) op elkaar? De foto’s die bij het artikel afgebeeld zijn doen vermoeden van niet. De kleurencombinaties komen weliswaar overeen maar in de vormgeving van de kledingstukken zelf lijken grote verschillen te bestaan. Mogelijk echter dat het sjaaltje van AH (te) veel lijkt op dat van de KLM maar dat is lastig te beoordelen op grond van het artikel. De vormgeving van een sjaaltje dat om de hals geknoopt wordt, laat weinig ruimte voor een originele vormgeving want is sterk bepaald door technische voorschriften waaronder het formaat. Dat het sjaaltje de (eigen) bedrijfskleuren blauw bevat is evenmin inbreukmakend want ook dat is een voor de hand liggend uitgangspunt. Hooguit kan de combinatie met het oranje en het patroon op het sjaaltje aanleiding zijn voor een discussie over het auteursrecht maar daarvoor bieden de foto’s en het interview met Mart Visser te weinig aanknopingspunten om het te kunnen beoordelen.

KLM lijkt in elk geval niet van plan te zijn actie te ondernemen en heeft AH op ludieke wijze gecomplimenteerd met de nieuwe bedrijfskleding.

Wellicht leuk dat we straks als we (weer) mogen vliegen met de KLM en onze boodschappen doen bij de AH zelf een vergelijkend onderzoek kunnen doen?

view counter