Welkom!

Proloog
Gepubliceerd: 10 mei 2011

afbeelding 2
Jurriaan NijkerkMag ik u welkom heten bij PhotoNmagazine.eu. Een internetmagazine dat een platform wil zijn voor vrijwel iedereen die zich in het Vlaams- en Nederlandstalige gebied bezig houdt met het maken van beelden. En ook voor diegenen die het maken van het beeld mogelijk maken. Door bundeling kan een centrale ontmoetingsplaats ontstaan, een netwerk van samenwerkende vakbeoefenaars en hun toeleveranciers.

Het aangename van een digitaal magazine is de mogelijkheid om lekker te lezen en veel foto's te bekijken op tablet, pc of smartphone. In de trein, op de boot, thuis op de bank, van Ameland tot Zhangjiakou. Interviews en artikelen, vakinformatie en nieuws van toeleveranciers en organisaties. Een open deur voor gastschrijvers die iets te melden hebben. En natuurlijk beelden, vooral veel beelden. Mooie beelden, betrokken beelden, passionele beelden. Met een royaal portfolio bij de interviews. Beelden die op de gekalibreerde beeldschermen van de beeldmakers beter uit de 16 miljoen kleuren pixelverf komen dan uit het beperkte CMYK van de offsetpers.

Het redactionele deel verschijnt zes maal per jaar. Natuurlijk is er de mogelijkheid oude artikelen uit archief op te vragen. Alle andere deelnemers zoals sponsors, en organisaties, staat het vrij om op ieder gewenst tijdstip te publiceren. De digitale presentatie vergroot het bereik van het beeld. De 'oplage', voor zover je daarvan nog kunt spreken, is onbeperkt. Beeld verdient, evenals haar maker, een bereik dat groter is dan de sleuf van de brievenbus vermenigvuldigd met het aantal abonnementen plus de losse verkopen.

De redactieleden hebben, net zoals de lezers, allen te maken met het beeldvak. Zij kennen dat onderbuikgevoel dat deel uitmaakt van onze beroepsbeleving. Zij leggen het accent op de inhoud van het beeld. Over het maken van het beeld en wat daarmee samenhangt, zonder in oeverloze bouten-en-moerendiscussies te verzanden.
De redactionele betrokkenheid geldt ook voor onze vormgever, die een meer dan zijdelingse belangstelling heeft voor beeld. Beeld heeft recht op een goede vormgeving van het medium waarin zij wordt gepresenteerd. Recht op een passende omgeving die geen afbreuk doet aan haar kwaliteiten.

Dus nogmaals, welkom in de milieuvriendelijke wereld van in onze geest geboren beelden, gemaakt van schone recyclebare fotonen. Welkom bij PhotoNmagazine.eu. Welkom bij de voortgang van onze verrassend veranderende evolutie...!

view counter