Wetsvoorstel implementatie richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 13 oktober 2020
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

afbeelding 28Op 12 mei 2020 is het wetsvoorstel implementatie richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt gepubliceerd.[1] Dit wetsvoorstel is relevant voor rechthebbenden en daarom wil ik dit wetsvoorstel kort bespreken in deze bijdrage.

Laat ik eerst toelichten wat een richtlijn is en waarom die geïmplementeerd moet worden in de Nederlandse wet. Nederland is aangesloten bij de Europese Unie. De Europese Unie is in de kern een samenwerkingsverband tussen de aangesloten lidstaten om de interne markt te versterken. De Europese unie heeft verschillende wet- en regelgevende bevoegdheden om dat te realiseren zoals de richtlijn en de verordening.

Richtlijnen geven – zoals de naam ook doet vermoeden – een voorschrift aan de lidstaten betreffende bepaalde aspecten van het recht. De lidstaten moeten er dan voor zorgdragen dat hun wetten binnen een bepaalde termijn voldoen aan de vereisten die de richtlijn stelt. Implementatie houdt dus in dat de nationale – zoals bijvoorbeeld de Nederlandse – wet wordt aangepast zodat deze voldoet aan de vereisten uit de richtlijn. Het kan zich ook voordoen dat bepaalde lidstaten niets hoeven aan te passen als hun wetten reeds aan de vereisten uit de richtlijn voldoen.

In enkele eerdere bijdrages heb ik de eerdergenoemde richtlijn besproken.[2] Hierbij zijn ook de belangrijkste veranderingen – zoals de nieuwe verplichtingen voor platforms en de nieuwe rechten voor uitgevers – aan bod gekomen.

Voordat u zich kunt beroepen op de bepalingen uit de richtlijn zal de richtlijn eerst – zoals eerder besproken – moeten worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Daarvoor zal dit wetsvoorstel dus eerst moeten worden aangenomen als wet.

Ik zal de verdere ontwikkelingen volgen en houd u op de hoogte.

Korte samenvatting

In deze bijdrage bespreek ik het wetsvoorstel implementatie richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Daarbij licht ik o.a. toe wat een richtlijn is.

view counter