Auteursrecht bij niet openbaar archief

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 22 april 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven
view counter

afbeelding 28Onlangs sprak ik iemand die onderzoek had gedaan naar haar familiebanden. Zij kwam erachter dat er bij het CBG (Centrum voor familiegeschiedenis) te Den Haag een foto aanwezig was van een voorouder die reeds geruime tijd overleden is en waarvan zij zelf geen foto’s heeft. Deze foto is opgenomen in een niet openbaar archief betreffende oorlogsmisdadigers. Tijdens een bezoek aan het CBG heeft zij de foto kunnen zien. Zij had graag een kopie willen maken omdat dit de enige (bekende) foto is van deze voorouder. De medewerkers van het CBG informeerden haar dat het maken van kopieën niet toegestaan is. Zij vroeg mij wat de juridische grondslag van dit verbod is.

Op grond van artikel 1 van de Auteurswet komt de maker het uitsluitend recht toe om zijn werk te verveelvoudigen. Het maken van een kopie van de foto is een verveelvoudiging van de foto. Dit mag daarom uitsluitend met toestemming van de auteursrechthebbende. Het is bij foto’s die opgenomen zijn in archieven niet altijd bekend wie de auteursrechthebbenden zijn op de foto’s. Alleen daarom ligt het voor de hand om bezoekers te verbieden om kopieën te maken van de aanwezige foto’s. Het kan ook zijn dat het archief zelf de auteursrechthebbende is op een deel van de foto’s. Wanneer de auteursrechthebbende van een foto wel bekend is, kan wel om toestemming gevraagd worden. Die toestemming hoeft niet verleend te worden natuurlijk, het staat de rechthebbende vrij om die toestemming te weigeren. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de belangen van de geportretteerden. Aangezien het een archief betreffende oorlogsmisdadigers is, zullen de geportretteerden een privacybelang kunnen hebben bij het niet openbaar maken van hun foto’s.

Al met al lijkt het voor de nabestaande mogelijk vreemd dat zij geen kopie mogen maken van foto’s van hun voorouders die in een archief zijn opgenomen. Desalniettemin is de handelswijze van het CBG in overeenstemming met de Auteurswet, het CBG kan immers geen toestemming geven als zij niet zelf de auteursrechthebbende is op de foto’s en als zij zelf wel de auteursrechthebbende zou zijn dan zal zij die toestemming waarschijnlijk niet willen geven.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter