Fisherman’s Land

Preben Van der Straete

Datum
: 16 januari t/m 9 februari 2018
Locatie
: Aartselaar BE
telefooncel naast een duin
foto: © Preben Van der Straete

De foto’s die Preben Van der Straete toont in Fisherman’s land zijn een logisch gevolg van zijn zoektocht naar structuur, conceptueel en zinnelijk. Hij laat zich leiden, vaak naar romantische plekken, die ons doen denken aan het stemmige Twin Peaks. Er gebeurt ogenschijnlijk niets. Kleur wordt slechts mondjesmaat toegelaten.
Hoe de fotografie zich in zijn verdere werk zal manifesteren blijft voorlopig onzeker, en toch heeft deze uitstap zin. Het is een oefening in ontroering, in Unheimlichkeit. In dit werk wordt het licht niet ‘gemaakt’; het ìs er. De beeldenmaker beweegt rond het subject, vrij in de ruimte. De analoge fotografie laat de kunstenaar niet toe het resultaat onmiddellijk te beoordelen. Van der Straete focust erg precies; overbodige gegevens vallen buiten beeld.
Elk beeld heeft een specifiek geladen sfeer, zonder doelbewust narratief te zijn.
Het analoge beeld wordt digitaal vertaald, wat leidt tot een bevreemdende, mistig gekleurde prikkel. Het beeld wordt non-ruimte, een compositie van de zee, een berm, de lucht. De textuur verraadt echter de hand van een mens, de kadrering van een kunstenaar die zo onzichtbaar te werk gaat dat we zijn aanwezigheid bijna vergeten.

Dit uitzonderlijke nevenproject van Preben Van der Straete laat ons verweesd achter in een wereld die we vaag herkennen, maar waarin we zo verloren zijn.

strandovergang
foto: © Preben Van der Straete

huisje op het strand
foto: © Preben Van der Straete

overgang zee naar zand
foto: © Preben Van der Straete

Locatie

N
Cultureel Centrum ’t Aambeeld
ma 08.30-12.00, 14.00-17.00 en 18.00-20.00 uur
di - do 08.30-12.00 en 14.00-17.00 uur
vr 08.30-12.00 uur en tijdens activiteiten
A
della Faillelaan 34
P
2630 Aartselaar
L
België
+32-3 877 28 75
contact Cultureel Centrum ’t Aambeeld
www.cultureelcentrumaartselaar.be
www.facebook.com/cultureelcentrum.aartselaar
Google Maps

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter