Foto met mobiele telefoon

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 1 mei 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven
view counter

afbeelding 28Op 15 maart 2019 heeft de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in een interessante zaak.[1] In deze zaak heeft een amateur fotograaf tijdens een uitvoering van de musical ‘The Bodyguard’ een foto gemaakt. Deze foto had de amateurfotograaf gemaakt met een mobiele telefoon. Een van de vragen die aan de orde kwam: is het voor de auteursrechtelijke bescherming relevant of de foto met een mobiele telefoon is gemaakt.

Er zijn geen vormvereisten voor de totstandkoming van het auteursrecht. Het gebruiken van bepaalde (professionele) apparatuur is dus geen vereiste. Wel moet er sprake zijn van een “eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker”.[2] Deze voorwaarden heb ik in een eerdere bijdrage reeds behandeld.[3] Van groot belang voor auteursrechtelijke bescherming is dat de fotograaf (met een camera of mobiele telefoon) creatieve keuzes maakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de onderwerpkeuze, de compositie, de uitsnede, de hoek, het licht ect. En die keuzes worden niet bepaald door het middel waarmee de foto uiteindelijk wordt gemaakt.

Het antwoord op de vraag is daarom nee. Het is voor de auteursrechtelijke bescherming niet relevant of een foto met een mobiele telefoon is gemaakt.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter