Geen doodstraf in Zwartewaterland en Zaanstad

Proloog
Gepubliceerd: 18 januari 2017

Wij kunnen weer met een gerust hart naar Zwartewaterland en Zaanstad. Het SGP-partijbestuur van Zwartewaterland wilde, samen met het Zaanstads SGP-bestuur, de herinvoering van de doodstraf opnemen in het verkiezingsprogramma. Waarschijnlijk tot bevordering van het toerisme. Maar tijdens het allereerste verkiezingscongres van de Partij op 14 januari in Hoevelaken sneuvelde het voorstel. In Hoevelaken stemden de partijleden tegen.

Een aantal gereformeerd-populisten bij de SGP meent echter dat de doodstraf bij moord met voorbedachten rade en terroristische aanslagen 'naar Gods woord' is. ‘Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden’ aldus de prettige nieuwjaarsboodschap van Dirk van der Sluis, voorzitter van de Zwartewaterlandse afdeling. Met als toevoeging dat ‘het weer invoeren van de doodstraf Gods woord is’. Nu ben ik weliswaar een domineeszoon maar ik kan mij het ‘doodstraf weer invoeren’ in de Bijbel niet herinneren.

Nu de SGP met lijsttrekker Kees van der Staaij heeft gekozen voor de verkiezingsslogan 'Voor het leven' (dus tegen euthanasie en abortus) is dat uiteraard lastig te rijmen met een pleidooi vóór de doodstraf.

Wie dacht dat Nederland een gematigd land is zal hiermee toch van deze gedachte zijn genezen. Hoewel de kans klein is, kan kennelijk een geloofsstrijd, bij voorbeeld tussen de gereformeerde jihad, de militante PVV-minderaars, de liberale regeringstroepen en de fundamentalistische socialisten, zomaar oplaaien. Daar helpt geen Vrijzinnige Brandweer tegen. Ik heb dus Reuters mijn gsm-nummer gemaild met de mededeling dat ik mijn camera al klaar heb liggen. Met een vergiet voor op mijn hoofd en een lang teleobjectief, dat wel..