Great Expectations

André Van Noord

Datum
: 14 december 2017 t/m 16 januari 2018
Locatie
: Amsterdam NL
zelfportret
foto: © André Van Noord

André van Noord exposeert zijn meest recente werk in één van de kleinste hotelkamers van het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade in Amsterdam. Verwacht in deze kleine kamer rauwe zwart-witfoto’s van de Zaanstreek, die Van Noord maakte met een oude platencamera.

André Van Noord

Van Noord is een autodidact, een self-made fotograaf. Zijn kleurenfoto’s maakt Van Noord met een digitale camera, maar hij werkt voornamelijk met een 4x5 inch technische platencamera, waarvan hij de platen achteraf scant en bewerkt tot beelden. Schilderes Marlene Dumas is al geïnspireerd door zijn foto’s sinds de jaren negentig en in 2013 exposeerde Van Noord zijn werk in het ID&T-gebouw van Duncan Stutterheim. Sindsdien heeft hij nieuw werk gemaakt; een zeer persoonlijk beeld van de Zaanstreek (zijn leefomgeving) dat in schril contrast staat met de romantische kiekjes die wij van de regio gewend zijn. Naast portretten die Van Noord van vrienden en familie maakte, worden ook zelfportretten tentoongesteld.

Locatie

N
Lloyd Hotel & Culturele Ambassade
gratis
A
Oostelijke Handelskade 34
P
1019 BN Amsterdam
L
Nederland
+31-20 561 36 36
contact Lloyd Hotel - Culturele Ambassade
www.lloydhotel.com
www.facebook.com/LloydHotel
www.instagram.com/lloydhotel
Google Maps

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter