Herinnering aangifte 2012

Het Recht BE
Gepubliceerd: 26 september 2013

SOFAM LogoU kreeg van ons in juli een uitnodiging om uw publicaties op papier uit 2012 in te dienen.

Indien u dit nog niet zou hebben gedaan, mogen wij u eraan herinneren dit alsnog te doen? De uiterste datum van indiening is 30 november 2013. De uitkering van deze reprogragfierechten volgt in het voorjaar van 2014.

Hoe uw aangifte indienen?

De snelste en eenvoudigste oplossing om uw werken aan te geven, is het online invullen en indienen van uw aangifte. Het volstaat om via www.sofam.be en te klikken op "online aangifte". Hier kan u ook nagaan welke werken u al ingediend heeft in het verleden.

Indien u toch voor de "papieren" aangifte van uw visuele werken kiest, kan u ook terecht op onze website, in de rubriek Reprografie.


Tot uw dienst

Voor bijkomende uitleg, of indien u moeilijkheden ondervindt bij het indienen van deze aangifte, aarzel niet contact met ons op te nemen (02 726 98 00).