Herinnering aangifte van uw werken op digitale dragers

Het Recht BE
Gepubliceerd: 16 oktober 2019

SOFAM Logo

Vanaf dit jaar kan SOFAM ook de vergoeding voor de kopie voor privégebruik uitkeren met betrekking tot het gebruik van werken op digitale dragers, waaronder ook internet.

Om de werken te vergoeden die in 2019 op een digitale drager werden gepubliceerd, vragen we u om uw aangifte in te dienen voor 31 januari 2020!

U heeft recht op deze vergoeding voor digitale publicaties, zelfs al stond u uw auteursrechten af in een contract.

Vul voor 31 januari 2019 op dit formulier de publicatie van uw werken op een digitale drager in. Het gaat om een formulier in Excel, we vragen u om dit in te vullen op uw pc en het ons in hetzelfde formaat terug te zenden via e-mail, zo is het registreren van uw werken gemakkelijker.

De verschillende digitale dragers die in aanmerking komen, zijn de volgende: websites, DVD, Blu-Ray, e-Book, PDF, applicaties voor smartphone en/of tablet, videospellen, enzovoorts. Niet in aanmerking komen USB sticks, harde schijf, enz.

Er staat een gebruiksaanwijzing op onze website die u kan helpen de aangifte zo correct mogelijk in te vullen.

Gelieve in uw antwoord via e-mail ook te vermelden of u een persoonlijke website hebt, of dat u bijdraagt tot de publicaties op een collectieve internetsite. Duid ook aan sinds wanneer en of de site vandaag nog actief is.

Plan uw aangifte. De aangifte dient ingediend te worden voor 31 januari 2020. Hou er rekening mee dat u voor deze deadline misschien bijkomende opzoekingen moet uitvoeren.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u bijkomende info nodig hebt, of als u problemen ondervindt bij het invullen, u kan ons bereiken op (+32-2 726 98 00).

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter