Het gebeurde in Herzele 2017

Eddy De Moor

Datum
: 27 december 2017 t/m 27 januari 2018
Locatie
: Herzele BE
Eddy De Moor voor een muur vol foto's

Eddy De Moor (68) woont al bijna zijn hele leven in Herzele. Als gepassioneerd hobbyfotograaf brengt hij alles wat er te beleven valt in onze gemeente voor zijn lens. Zijn weblog 'Het gebeurde in Herzele' bestaat 10 jaar. Duizenden bezoekers genoten er al van de vele foto's en artikels. Voor deze tentoonstelling maakte Eddy een selectie van 250 foto's uit de maar liefst 10.000 stuks die hij in 2017 maakte. Daarmee brengt hij de vele events die in 2017 in Herzele werden georganiseerd in herinnering.

objectiefkesplace.blogspot.be

Locatie

logo Uit in Vlaanderen

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter