Hyperlinke soep zorgt voor prejudiciële vragen

Het Recht NL
Gepubliceerd: 15 december 2012
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

portret van Carrie BoergonjeWordt de hyperlinke soep niet zo heet gegeten als zij was opgediend? We zullen de antwoorden op de prejudiciële vragen van de Zweedse rechter hiervoor moeten afwachten.

De uitspraak van de Nederlandse rechter inzake Playboy-GeenStijl waar werd uitgemaakt dat het plaatsen van een hyperlink naar de Playboy-foto’s van Britt Dekker op de website van GeenStijl aangemerkt kon worden als een auteursrechtinbreuk, krijgt een Europees vervolg.

In Zweden hebben vier journalisten de zoekmachine Retriever aangesproken wegens inbreuk op hun auteursrechten.[1] Retriever verwijst haar betalende leden naar artikelen die door de journalisten zijn geschreven zonder de journalisten een vergoeding te betalen voor het beschikbaar stellen van de artikelen. Retriever ontvangt voor deze ‘service’ naast het abonnementsgeld ook een vergoeding voor ieder geconsulteerd artikel.
Retriever verweert zich met de stelling dat zij slechts een lijst met treffers en de bijbehorende links openbaar maakt, waarna de artikelen via een andere site worden geopend. Retriever ‘verwijst’ kort gezegd dus slechts naar de vindplaats van de artikelen.

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
imagelink.photonmagazine.eu/dagcursus-colormanagement

view counter

De Europese Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG[2] bepaalt in het derde artikel onder meer dat de auteur het uitsluitende recht heeft een werk ter beschikking van het publiek te stellen (…) en dit ook toe te staan of te verbieden aan derden.
Voor de uitkomst van de Zweedse casus is van belang te weten of de links die Retriever heeft geplaatst naar de artikelen aangemerkt kunnen worden als een mededeling aan het publiek. Indien hier sprake van is hebben de journalisten inderdaad de mogelijkheid om de beschikbaarstelling aan het publiek te verbieden, of hier een vergoeding voor te vragen.
Omdat de Auteursrechtrichtlijn hier verder geen uitsluitsel over geeft, heeft de Zweedse rechter een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Hierbij is onder meer de vraag aan de orde gesteld of het plaatsen van een hyperlink een mededeling aan het publiek is. Daarbij spelen nog een aantal factoren een rol die invloed kunnen hebben op dit antwoord, onder andere:

Deze factoren zijn van belang, nu zij de vorm van de beschikbaarstelling ‘kleuren’. Wanneer abonnees een vergoeding moeten betalen voor het vinden van en raadplegen van informatie in hyperlinks die verwijzen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal, dan lijkt het redelijk dat de auteursrechthebbenden ook recht hebben op een vergoeding. Het lijkt niet de bedoeling dat door betaalde zoekmachines geld wordt verdiend aan het verwijzen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit lijkt op een vorm van exploitatie van dit materiaal.

Wanneer de informatie van de hyperlink wordt geopend binnen de website van de zoekmachine, wordt de informatie waarschijnlijk openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld op de website van een zoekmachine. In ieder geval wordt voor het publiek de indruk gewekt dat dit zo is. Wanneer de oorspronkelijke website opent binnen een nieuw venster zal een andere indruk worden gegeven over de locatie van de informatie, namelijk dat deze zich op de oorspronkelijke website bevindt.

Het Hof zal zich nu moeten buigen over de verschillende aspecten van hyperlinken. De uitspraak wordt echter pas ergens rond 2014 verwacht.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter