mini fototentoonstelling
foto-kunst-duffel

Datum
: 1 t/m 31 januari 2018
Locatie
: Duffel BE

Maandelijks foto's van foto-kunst-duffel in het "kijkvenster Will Gillemot", acht foto's te bekijken van pakweg ! tot 20h.

Locatie

N
"kijkvenster" Will Gillemot
dagelijks 08.00-20.00 uur
gratis
A
Leopoldstraat 50
P
2570 Duffel
L
België
www.willgillemot.be
Google Maps

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter