Night Light

Chris Vanden Broeke

Datum
: 11 januari t/m 30 maart 2018
Locatie
: Etterbeek BE

Als regisseur van meer dan honderd films heeft Chris Vanden Broeke samengewerkt met meesters van de fotografie die de techniek van het licht perfect beheersen. Bij elke opname hebben ze een tipje van de sluier gelicht en werd een nieuw geheim van het licht een beetje minder onscherp. Vandaag blijven de steeds verrassende mysteries van het nachtlicht een onuitputtelijke lichtbron.

Nachtfotografie: puur, direct, niet-weerkaatst licht als superster

Overdag schenkt niemand echt aandacht aan het licht. Het is gewoon aanwezig en blijft altijd onze onopgemerkte, bescheiden gezel. Maar 's nachts, als het donker is, wordt het licht een onmisbare beschermengel en voelen we ons meteen onveilig als het licht verzwakt of verdwijnt.

In mijn beelden blijven de honderden lichtbronnen onbeweeglijk staren, terwijl mijn fototoestel, in een opname, soms aarzelend, dan weer snel bewegend een weg zoekt tussen deze sterren van de nacht. De verrassende foto's die dit oplevert, vertellen eeuwenoude verhalen met steeds dezelfde boodschap:

Licht is altijd stil
Licht staat nooit stil
Licht vergeet de tijd

Locatie

N
Sabam
ma - do 08.30-13.00 en 14.00-17.00 uur
vr 08.30-13.00 en 14.00-16.00 uur
gratis
A
Aarlenstraat 75 77
P
1040 Etterbeek
L
België
+32-2 286 82 11
contact Sabam
www.sabam.be
twitter.com/SABAM_Official
linkedin.com/company/sabam
youtube.com/user/SABAMofficial
facebook.com/sabamofficial
Google Maps

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter