Overwinning Pictoright op Gemeente Leiden

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 31 december 2014

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

portret van Kitty van BovenOp 17 december 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak die door Lira en Pictoright was aangespannen tegen de gemeente Leiden die het archief van het Erfgoed Leiden en Omstreken exploiteert.
De rechtbank oordeelt zoals ook in de lijn der verwachtingen lag dat het aanbieden van het digitale archief online zonder daarvoor de benodigde toestemming te hebben inbreuk oplevert. Wel kan de gemeente zich in deze kwestie terecht beroepen op art. 16n Aw vanwege het dreigend verval van de werken.
De gemeente heeft gesteld dat het voor haar ondoenlijk was om voorafgaand aan de openbaarmaking van het digitale archief toestemming te vragen. De rechtbank oordeelt echter dat dit onvoldoende is voor een beroep op de redelijkheid en billijkheid ten aanzien van de door Lira en Pictoright ingestelde collectieve actie. Er was geen noodzaak voor het online beschikbaar stellen van het archief en Lira en Pictoright hebben de gemeente de mogelijkheid gegeven om toestemming te verkrijgen. Meer valt te lezen op www.boek9.nl IEPT20141217, hier is ook het vonnis te vinden.

In een volgende column zal nader op deze uitspraak worden ingegaan.

view counter