Pensioenfonds voor zzp-ers

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 19 juni 2014

portret van Kitty van BovenVoor wie als zelfstandige werkt, is het niet alleen goed om na te denken over de bedrijfsvoering nu maar ook over uw inkomsten later. U zult normaal gesproken recht hebben op een AOW-uitkering maar dat niet voldoende zijn om in uw levensonderhoud te voorzien. Er is een aantal mogelijkheden om – naast het sparen daarvoor – in een aanvulling op uw AOW-uitkering te voorzien.

Zo is er bijvoorbeeld de regeling Fiscale Oudedagsreserve, waarbij een deel van de winst apart gezet wordt als ‘appeltje voor de dorst’ en waarbij het voordeel is dat over dat deel hoeft nu nog geen belasting hoeft te worden bepaald. Een andere mogelijkheid is om een lijfrente af te sluiten bij bijvoorbeeld een verzekeraar en waarbij het voordeel is dat de premie voor de lijfrente fiscaal aftrekbaar is. Aan deze regelingen zijn (uiteraard) voorwaarden verbonden.

Uit onderzoek is gebleken dat zzp-ers minder pensioen opbouwen dan ander werknemers en dat de meeste zzp-ers het bedrag dat ze bedoelden voor hun pensioen in moeilijke tijden aanwenden voor hun reguliere bedrijfsvoering. Een groot nadeel is ook dat zzp-ers als ze in de bijstand belanden nu hun pensioenvoorziening moeten ‘opeten’. Niet geheel een wenselijke situatie.

Om die reden komt er een vrijwillig pensioenfonds voor zzp-ers dat een flexibele inleg en een flexibele uitkering kent – daarmee kan een pensioen naar eigen wens worden bepaald. Het pensioenfonds voorziet ook in de opname van (een deel van) het pensioen bij langdurige arbeidsongeschiktheid en ken niet de ‘opeet-verplichting’. De zelfstandigenorganisaties en de overheid zullen door  middel van informatiecampagnes zelfstandigen nader informeren over de mogelijkheden.

Op de websites www.zzp-nederland.nl en www.rijksoverheid.nl (zoekterm ‘zzp-ers en pensioen’ is meer informatie te vinden.