Permanente fototentoonstelling
Exif Fotoclub Oostende

Datum
: 1 januari t/m 31 december 2018
Locatie
: Oostende BE

De leden van fotoclub Exif stellen tentoon is de BZIO.
Rotatie van de foto's , tweemaal per jaar.

affiche met 8 foto's

Locatie

N
Revalidatiecentrum BZIO
ma - zo 08.00-20.00 uur
gratis
A
Zeedijk 286-288
P
8400 Oostende
L
België
+32-59 705 181
contact Revalidatiecentrum BZIO
www.bzio.be/revalidatiecentrum
Google Maps

logo Uit in Vlaanderen

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter