Professional Imaging 2013,
een nabeschouwing

vitrine vol lenzen in maten en soorten

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Professional Imaging 2013 is nu amper één week afgelopen. PhotoNmagazine mocht ook dit jaar het jaarlijkse beeldmakersfeest, want dat is het, vanuit een beursstand meemaken. Een observatie van een levendig marktplein, dat een afspiegeling is van de hedendaagse beroepspraktijk in België en Nederland.

Koningin/Prinses Beatrix kijkt uit een raam

Expositie Iconische Beelden van H.M. Koningin Beatrix

Ter gelegenheid van de troonwisseling werd er op Professional Imaging een bijzondere expositie gepresenteerd van portretten uit de geschiedenis van het leven van H.M. koningin Beatrix, gemaakt door een aantal erkende hoffotografen.

De fotografen John Thuring, Rob Ris (Studio Max Koot), Robin Utrecht, Jeroen van der Meyde, Werry Crone en Raymond Rutting tekenden voor beelden die bepalend zijn geweest voor het imago van de koningin.

De expositie werd na afloop van de beurs overgebracht naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De expositie aldaar loopt van 22 april tot en met 13 juni  2013. Voor meer informatie kijk op www.kb.nl.

foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing Loco-burgemeester Nieuwegein foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing  

De eerste dag, zondag 14 april, stroomden de bezoekers in groten getale toe.

Ondanks dat deze zondag in de loop van de dag lekker zonnig werd met de hoogste temperatuur gemeten in 2013 was het bezoekersaantal toch nog overweldigend. Aan het einde van de dag kon beursorganisator Peter Duringhof tevreden melden dat er 1739 bezoekers waren geweest. Omdat er een grote drukte werd verwacht was er een limiet gesteld aan het aantal registranten; alle bezoekerpassen waren uitgegeven.

Er heerste een geweldige sfeer, de kwaliteit van de presentaties en lezingen werd door de bezoekers als zeer goed ervaren.

(foto's Laurens Frenken)
foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing  

Maandag 15 april

Zodra de toegangsdeuren waren geopend kwam er wederom een grote stroom deelnemers naar binnen. Deze maandag is traditioneel de meest bezochte dag, op deze dag is de beurs ook 's avonds geopend. Na de sluiting van deze geslaagde beursdag werd het aantal van 2783 bezoekers geteld.

foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing  

Dinsdag 16 april

Deze laatste beursdag die traditioneel wat rustiger is, was zelfs drukker bezocht dan de toch al overvolle zondag. Er waren er veel vakfotografen onder de 1842 beursbezoekers die deze dag de beurs bezochten.

foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing foto: © Professional Imaging 2013, een nabeschouwing  

Afrekening

Uit België waren er minder collega's gekomen, België is een katholiek land. Traditioneel zijn de communies rond de Paasdagen. De Belgische collega's hebben het dan erg druk met het maken van communiefoto's, dit gaat zelfs tot in de weekeinden door. Een van de redenen dat onze redacteur en gerenommeerd vakfotograaf Luc Peeters niet aanwezig kon zijn.

Deze dag is de dag van de balans, van de afrekening. Ondanks mooi weer en communies was de beurs weer een groot succes, de definitieve cijfers die direct na afloop nog niet bekend waren leverden uiteindelijk het totaal van 6.364 bezoekers op. Gezien de bovenstaande factoren een toch indrukwekkend aantal.

Zowel de bezoekers als de exposanten waren content met deze beurs. Met de traditionele toplezingen. Er worden hier slechts enkelen genoemd: Ziv Koren met pakkende journalistieke humanitaire journalistieke beelden, Tim Flach, begenadigd dierenfotograaf, John van Helvert, bekend om zijn grootse reisfotografie, de Lightroom- en Photoshopgoeroe Piet van den Eynde, Richard Mayfield, met baanbrekende portret- en modefotografie en Adobe's Nederlandse Photoshopexpert Ton Frederiks.

Tevredenheid, borrel en kroketten

Op de beurs was een borrel van de fotografenfederatie, waar door onder andere bestuursleden van de organisaties informeel werd gesproken over de huidige situatie in het vak en een mogelijk samengaan van de organisaties op secretarieel-facilitair maar ook mogelijk bestuurlijk vlak. Er gaan stemmen op om via fusies tot één grote organisatie te komen, al zal dit nog heel veel voeten in de aarde hebben.

Verder waren er veel nieuwe producten te zien. De door PhotoNmagazine ondervraagde exposanten gaven aan over het algemeen tevreden te zijn met het resultaat: in een moeilijke markt zoals wij die op dit moment kennen, bleek er toch sprake te zijn geweest van een levendige handel. Bovendien leverden de beursdagen veelbelovende contacten op.

Lichtpuntjes in deze duistere economische tijden waarin de beeldindustrie kampt met een kortzichtig beleid van regeringen en van banken. En waar het beeldvak zeker niet in het minst lijdt onder het 'beleid' van bepaalde persorganen, fotoagentschappen en stockbureaus waar men schijnt te menen 'dat het voor minder ook wel kan', dus voor 'krokettenprijzen' van luttele Euro's. En men op een 'handige' manier gebruik dan wel misbruik lijkt te willen maken van de economische situatie. Dit ten koste van de fotografen wiens producten een meerwaarde geven aan de publicitaire uitingen. In die zin getuigt de massale opkomst echter van de veerkracht en de wil van de beroepsbeoefenaren en studenten om het vak keihard omhoog te houden.

2014?

Misschien is het er nog te vroeg voor, maar het bovenstaande geeft reden om tóch weer met spanning en hoge verwachtingen naar de 15e editie van Professional Imaging in 2014 uit te kijken. Op de vraag aan Peter Duringhof, de beursorganisator, of hij al plannen had met de programmering van de komende beurs kwam er slechts een veelbelovende lach plus een knipoog terug: “Er zijn al wat nieuwe ideeën maar daar laat ik mij nog niet over uit.” Wij laten ons dus, zoals gewoonlijk, volgend jaar gewoon weer blij verrassen...

view counter