Telenet moet kabelrechten betalen aan beheersvennootschappen

Het Recht BE
Gepubliceerd: 6 februari 2013

SOFAM LogoHof van beroep Antwerpen hervormt bestreden vonnis van rechtbank van Mechelen

De beheersvennootschappen SOFAM, SACD en Scam zijn tevreden met het tussenarrest van het Hof van beroep van Antwerpen in het sinds 2006 aanslepende kabeldossier. Het Hof van beroep heeft zich uitgesproken in het voordeel van de auteurs.

Ter herinnering, in 2006 heeft Telenet een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen tegen de beheersvennootschappen (AGICOA, Uradex, SACD, Scam, Simin, Imagia, SOFAM en SABAM) om zich te laten vrijstellen van de betaling van het grootste deel van de auteursrechten en deze kosten door te schuiven naar de omroeporganisaties , zoals VTM, SBS of RTL.

Het is nochtans Telenet die jaarlijks 70 miljoen euro aan auteursrechten int bij haar abonnees. Conform de Belgische auteurswet moeten de kabeldistributeurs de vergoeding voor de auteurs regelen met hun beheersvennootschappen zoals SOFAM, SACD of Scam.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

De Mechelse rechtbank heeft de kabelmaatschappij in eerste aanleg gelijk gegeven. Zij volgde de stelling van Telenet dat de kabelmaatschappij een eenvoudig doorgeefluik zou zijn van omroepsignalen en geen verdeler is van betalende analoge en digitale zenderpakketten.

Het Hof van beroep heeft hier nu anders over geoordeeld: "Telenet is geen louter doorgeefluik. Zij stelt diverse pakketten samen en houdt diverse mogelijkheden in". In tegenstelling tot wat de rechtbank van eerste aanleg oordeelde, ligt de verantwoordelijkheid voor de kabelrechten niet bij de omroepen maar wel degelijk bij de kabelmaatschappij zelf.

Op de vraag of de zogenaamde ‘directe injectie’ een kabeldoorgifte is, antwoordt het Hof positief.
De toestemming van de rechthebbenden is vereist en Telenet zal moeten betalen. Het Hof zegt wel dat het bewijs van de toestemming kan worden gevraagd en zal hier persoonlijk over waken. In een bijkomende zitting zullen zowel Telenet als de beheersvennootschappen moeten bewijzen over welke rechten zij beschikken en voor welke uitzendingen zij rechten claimen. De heropening van de debatten staat gepland op 20 januari 2014.

De auteurs zullen dus nog even op hun kabelrechten moeten wachten die ondertussen hoog oplopen.  Sinds 2006 lopen zij kabelrechten mis voor meer dan 50 zenders die door Telenet worden doorgegeven.

SOFAM, SACD en Scam hopen dat deze uitspraak een startschot kan zijn voor nieuwe onderhandelingen en roepen Telenet op tot een constructieve dialoog om een billijke oplossing te bereiken voor de kabelrechten waar duizenden scenaristen, regisseurs en auteurs recht op hebben.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter