Tirion/Cruijff: een tussenstand binnen de cassatieprocedure

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 16 maart 2013
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

afbeelding 8‘Een rijk geïllustreerd aan voetballer Johan Cruijff gewijd fotoboek’ is de inzet van een geschil tussen Johan Cruijff en uitgeverij Tirion dat origineel dateert uit 2003. Kort samengevat bracht Tirion een boek met een fotobiografie van Cruijff op de markt. Cruijff vindt dat Tirion hiervoor toestemming had moeten vragen op grond van zijn portretrecht (art. 21 Auteurswet) en zijn privacyrecht (art. 8 EVRM). Tirion heeft Cruijff aangeboden hem een vergoeding te betalen voor het gebruik van de foto’s waarop hij is afgebeeld. Deze vergoeding heeft Cruijff echter afgewezen.

Er volgde een procedure die inmiddels bij de hoogste nationale rechter is aangekomen; de Hoge Raad der Nederlanden. Hier zal worden beoordeeld of het Hof in haar eerdere beslissing het recht op een juiste manier heeft toegepast. In alle eerdere instanties werd al geoordeeld dat de publicatie van de fotobiografie niet kan worden tegengegaan op basis van de portret- dan wel privacyrechten van Cruijff.

Nog vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad in deze kwestie heeft Procureur-Generaal Verkade op 8 maart j.l. een conclusie genomen waarin de gronden voor cassatie worden besproken. De conclusie van Verkade strekt tot verwerping van het cassatieberoep van Cruijff, wat gezien de eerdere beslissingen van lagere rechters geen echte verrassing mag zijn.

Indien Cruijff geen verdere bezwaren indient is de verwachting dat het arrest wordt gewezen op 14 juni aanstaande.