TMG, van niets iets maken, gelooft u het?

Proloog
Gepubliceerd: 22 november 2017

De Telegraaf Media Groep (TMG) gaat ‘het huis op orde’ brengen. Zij wil de focus leggen op sterke merken en beste service en kwaliteit er ook een de derde pijler onder plannen om het mediabedrijf weer ‘sterk en leidend’ te maken. Dit doet TMG middels een reorganisatie. Deze houdt het inkrimpen van de organisatie in ten koste van 150 banen.

“Op de regionale redacties vervallen banen door focus op Noord-Holland, het terugbrengen van edities en concentratie van websites. De opbrengst van de verkoop van de Keesing Media Group biedt TMG de ruimte om in de sterke merken te kunnen investeren en de kosten voor de inkrimping van de organisatie te financieren.”

TMG stelt zich nu onafhankelijke journalistiek ten doel, "uitgedragen door merken met leidende posities in hun markten”.

TMG moet weer ‘back in business’ komen, aldus topman Marc Vangeel. “TMG heeft ongelofelijk veel potentie in huis”, stelt Vangeel. Hij verwijst naar de naamsbekendheid van De Telegraaf, de regionale merken en het omvangrijke digitale portfolio.

Het is toch altijd weer opmerkelijk dat uitgevers er kans toe zien om middels verschraling tot verrijking te komen. Inkrimpen om zodoende een grotere kwaliteit te bewerkstelligen. Mogelijk wordt het tijd voor het instellen van een Perpetuum Mobile Award, met als bottom line ‘Iets uit Niets’.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten reageerde als volgt

Vakvereniging NVJ maakt zich ernstige zorgen over de aangekondigde wijzigingen. NVJ-secretaris Annabel de Winter moest de veranderingen via de pers vernemen.

“Je mag hopen dat de NVJ voorafgaand, snel en adequaat wordt geïnformeerd, zoals de cao voorschrijft. Dat is niet gebeurd en dat is niet netjes op zijn zachtst gezegd”, aldus De Winter. De voortekenen zijn niet best, stelt ze. Dat er bezuinigd ging worden was volgens De Winter wel duidelijk. “De onderneming zette deze zomer veel druk op de totstandkoming van een sociaal plan. Dat er iets stond te gebeuren, stond wel vast. We wisten alleen niet hoe en hoeveel.”

Naast ingrepen bij de huis-aan-huisbladen is ook gesnoeid in freelancetarieven. De Winter: “We maken ons ernstige zorgen over hoe er met diverse groepen journalisten wordt omgegaan.”

En ook hieruit blijkt maar weer het inzicht van de toppers Marc Vangeel con suis. Door minder te betalen gaan het niveau en de kwaliteit van de journalistieke bijdragen omhoog en dit komt ook de onafhankelijkheid ten goede. Ook kan TMG nu 'investeren in de kosten van de inkrimping’.

Mijn vader zaliger, in zijn goede tijd bedrijvendokter, zou het in dit verband ongetwijfeld over ladelichtende zwetsers hebben gehad…