Het Vak

Zwervend op het internet week 2017-25

De Franse vlieger Bruno Vezzoli stak met succes het kanaal over in een vliegend vehikel met kinderwagenwieltjes genaamd Pegasus.
Het vehikel bereikt met een Rotax motor een top van 97 km per uur op de weg. In volle vlucht haalt het geval een snelheid van 80 km per uur met een propeller op de achterzijde. Op 14 juni 2017 startte Vezzoli om 8 uur vanaf een verlaten vliegveld in Ameteuse, gelegen tussen Calais en Boulogne-sur-Mer. Vijftig minuten later landde hij in een dorpje vlakbij Dover, East Suddal. De vlucht werd gesponsord door Cartier.
Onder de begeleidende tekst staat nog een filmpje, gemaakt met camera’s aan boord.
www.flixxy.com/french-pilot-bruno-vezzoli-crosses-english-channel-in-a-flying-car.htm

Een erg grappige komedie: Geld is niet de grootste zwakheid van de man…
www.flixxy.com/mans-greatest-weakness.htm

Een dansgroep uit Oekraïne, ‘Lighy Balance’, laat een dans zien met neon verlichting die de kleding en contouren met de muziek laat veranderen, een fantastisch illusionair schouwspel die hen een eervolle vermelding oplevert in America’s got Talent..
www.flixxy.com/ukrainian-dance-troupe-light-balance-americas-got-talent-2017.htm

Bloedstollend. Waterskiën met blote voeten en handen, getrokken door boot en vliegtuig. Gefilmd in 4K.
www.flixxy.com/barefoot-skiing-behind-airplane-in-4k.htm

Dolf Toussaint overleden

twee vrouwen op straat met sjaaltje over het haar
foto: © Dolf Toussaint

20-06-2017

Op 13 dinsdag juni is een van de meest vooraanstaande fotografen heengegaan. Dolf Toussaint (1924-2017) schreef onze geschiedenis zonder woorden, hij had een aversie tegen de aanname in journalistiek dat iedere foto een onderschrift nodig heeft. Een gegeven dat in de papiergevulde koppen van de redacties als in beton gegoten lijkt. Toussaint had er een verklaring over: “Je moet het zó uitleggen dat er geen tekst meer aan te pas komt. Je moet steeds díe foto geven, die ellenlange explicatie overbodig maakt. Geur, geluid, kleur, alles moet je telkens weer overbrengen in een plat vlak van zwart, wit en grijs.

Elk beeld van Toussaint is een verhaal, en samen vormen al die kleine en grote verhalen een indringend portret van Amsterdam. De stad is in de periode dat hij fotografeerde – tussen circa 1960 en 2000 – ingrijpend veranderd, door stadsvernieuwing en door de verandering van de bevolkingssamenstelling. Hij voelde de urgentie om die ontwikkelingen voor de toekomst te documenteren, ‘voordat het voorbij was’. In een brandbrief riep hij in 1971 de Kunstraad op om de fotografie te stimuleren met een opdrachtenbeleid. ‘Er was geen tijd te verliezen’. Toussaint stond hiermee aan de wieg van het foto-opdrachtenbeleid in Nederland. Hijzelf was een van de eersten die zo’n fotodocumentaire maakte. Veel van zijn werk is ondergebracht bij het Nationaal Archief.

Toussaint fotografeerde van alles, zowel parlementaire fotografie als de wereld zoals deze er vanaf de straat bekeken uitziet. “Toussaint wist een heel nieuw, direct en levendig beeld te geven van de debatten, politieke overleggen en onderonsjes die zich in Den Haag afspeelden. Hij werd met zijn politieke foto’s de grondlegger van de parlementaire fotografie zoals we die nu kennen: direct en dynamisch volgens een woordvoerder van het Nationaal Archief. Hij documenteerde de krakersrellen in Amsterdam maar was ook niet vies van buitenlandreportages. In de zomer van 2010 was in het Stadsarchief Amsterdam, dat zijn Amsterdamse foto’s beheert, de expositie ‘De Jordaan, foto’s van Dolf Toussaint’ te zien.

In een begeleidende tekst van Toussaints beroemde fotoboek ‘De Jordaan ‘(1965) schreef zijn “geestverwant Simon Carmiggelt: 'Dit boek toont u geen gevels, maar mensen.” Deze mensen werden door Toussaint gerekend tot de categorie van 'de overgeslagenen', de groep mensen die maar weinig greep had op de snelle veranderingen in de samenleving.

In Den Haag raakte Dolf bevriend met PvdA-voorman Joop den Uyl, van 1973 tot 1977 premier van Nederland: 'Op mij kwam hij over als een man die bang was om openlijk en masse gewaardeerd te worden.' Van Wim Kok moest hij vervolgens weinig hebben: 'Ik heb hem altijd gezien als iemand die heel snel de slagroom van de pudding wil eten.'

Toussaint werkte voor vooraanstaande kranten en bladen. Door Vrij Nederland werd hij gevraagd om parlementaire fotografie te doen vanwege de rake momenten die hij wist te treffen. Maar ook onder meer de Volkskrant en Trouw maakten graag gebruik van zijn werk omdat dit zo beeldend was.

Een anekdote illustreert de mens die Dolf Toussaint was. Toen de VVD prominent Hans Wiegel tijdens vragen over zijn weduwnaarschap in tranen uitbarstte vergat hij de camera en troostte de politicus, dit in tegenstelling tot fotografen die de scene vastlegden.

Met het heengaan van Dolf is er een écht mens minder in de vaderlandse fotowereld. De 92 jaren die hij haalde zijn eigenlijk een cadeautje voor ons. En zeg maar rustig een groot cadeau…

In de zomer van 2018 zal het Stadsarchief Amsterdam een overzichtstentoonstelling van het werk van Dolf Toussaint organiseren.

krakersrellen Amsterdam - Dolf Toussaint in actie - © Nationaal archief
krakersrellen Amsterdam
Dolf Toussaint in actie
© Nationaal archief

Tweede Kamer neemt cyberveiligheidsmotie aan, IoT-producten zeer vaak onveilig

IoT

20-05-2017

De Tweede Kamer nam onlangs met 148 stemmen een motie van Maarten Hijink (SP) en Kees Verhoeven (D66) aan. Hierin werd de regering opgeroepen om maatregelen te nemen tegen onveilige internet of things-apparaten (IoT). Er zijn onder andere zorgen ontstaan door de snelle verspreiding van de ransomware WannaCry enige tijd geleden.

De Kamerleden verzoeken het kabinet in hun motie om te onderzoeken of er minimale veiligheidseisen aan Internet of Things-apparaten kunnen worden gesteld, hoe die eisen kunnen worden afgedwongen en welke overige maatregelen nodig zijn om consumenten en bedrijfsleven te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur. Niemand zit namelijk te wachten op een massale cyberaanval via gehackte waterkokers, smart-tv’s, smart-koelkasten en zelfs beveiligingscamera’s. Een kenmerk van IoT apparaten is dat deze een eigen internetverbinding hebben maar dat de beveiliging zeer te wensen overlaat en in veel gevallen amper beveiliging is te noemen. Bij kinderspeelgoed ontbreekt deze vaak geheel, een hacker kan dan beluisteren wat in de huiskamer wordt berspoken. Er zijn zelfs (Chinese) bewakingscamera’s met een ingebakken code in de firmware, een uitstekende oplossing. Ware het niet dat de code voor alle apparaten hetzelfde is...

Ook de Europese Commissie doet onderzoek naar een veiligheidsstandaard van IoT, maar volgens Verhoeven verloopt dat zeer traag. Hij pleit daarom voor een voorlopige Nederlandse ad-hoc standaard. De bedoeling is dat fabrikanten verplicht worden producten zodanig te ontwerpen, dat zij zonder deskundigheid van de gebruiker veilig op internet zijn aan te sluiten.

Cybercrimezaken doen steeds groter beroep op ICT-kennis rechters

logo de Rechtspraak21-06-2017

‘Er zijn investeringen nodig om de groeiende cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Investeringen in geld, maar zeker ook op het gebied van kennisverwerving, kennisontwikkeling en kennisdeling.’ Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, onderstreepte tijdens de jaarlijkse themadag van het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak met zijn openingstoespraak het belang van informatie-uitwisseling.

‘De technische en juridische complexiteit van cybercrime-zaken neemt enorm toe’, citeerde Verheij uit het jaarverslag van het kenniscentrum, onderdeel van het gerechtshof Den Haag. ‘Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de ICT-kennis van rechters. En één ding is zeker: het is een groeimarkt.’

Dat online criminaliteit een hoge vlucht neemt was voorspelbaar. Van computer tot koelkast, van auto tot fitnesstracker, bijna alle apparaten kunnen online gaan. En kunnen dus worden gehackt. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, gaf onder meer in zijn jaarbericht het volgende aan. ‘Volgens de Veiligheidsmonitor 2016 van het CBS deed de burger slechts in 27 procent van de ondervonden delicten aangifte bij de politie. Dat cijfer is nog veel lager bij ondervonden internetcriminaliteit. Het is al vaker gezegd: de aard van criminaliteit verandert in snel tempo. Die andere vormen van (computer)criminaliteit komen niet aan het licht doordat de opsporings- en vervolgingsorganisaties niet voldoende zijn toegerust om ze op te sporen.’ Bij de presentatie van het jaarverslag van de Rechtspraak riep Bakker op om te investeren kennis in de strafrechtketen en pleitte hij voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak.

Ontwikkelingen op het gebied van cybercrime gaan zo snel, dat het ondoenlijk is voor een individuele rechter om, naast de praktijk van de rechtszaal, de snelle ontwikkelingen te volgen. Dit was de reden om in 2010 het Kenniscentrum Cybercrime op te richten. Het kenniscentrum verzamelt en beheert informatie over computercriminaliteit voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Rechters, raadsheren en gerechtsambtenaren kunnen er terecht voor juridische en praktische kennis over cybercrime en computertechnologie. Nederland loopt hiermee voorop. De Raad van de Europese Unie noemde het eerder een zogenoemde best practice en raadde lidstaten aan vergelijkbare initiatieven op te zetten.

Naast dit kenniscentrum zijn er binnen de Rechtspraak nog 5 centra opgericht die dezelfde functie vervullen, maar dan op het gebied van fraude, financieel en economisch recht, belastingrecht, milieu en gezondheid en het verzekeringsrecht.

Camera zonder objectief maar met limonade-rietjes

6 hoekig, houten kastje, gevuld met rietjes

21-06-2017

De redactie van PhotoNmagazine.eu kam onlangs een merkwaardige camera tegen. Deze bestaat ui 32.000 rietjes die in een houten kistje worden gepropt. O wonder, je hebt een camera. Michael Farrell en Cliff Haynes werkten hier enkele jaren aan. De eerste versie was een teleurstelling, maar de twee bleven verder gaan met de ontwikkeling. Al gaandeweg verbeterden zij het apparaat. Uiteraard was het beeld niet gesneden scherp, maar het bevestigde de stelling dan perceptiviteit een geheel andere grootheid is dan ultieme scherpte, het gaat bij beelden om de beleving en niet in de eerste plaats over uitzonderlijke beeldkwaliteit, ook te vinden bij Lomografie. Vergelijk het met een 80 Megapixel beeld versus een schilderij van Van Goch. Er is ook een BLURB boek over rietjescamerabeelden uitgegeven. Voor geïnteresseerden, wij vonden dit item hier:
www.dpreview.com/news/6942116882/this-camera-is-made-of-32-000-drinking-straws

Afgekeurde modelovereenkomsten

logo belastingdienstDe Belastingdienst heeft van de tot met 19 april 7443 aangeboden modelovereenkomsten in het kader van de Wet deregulering arbeidsverhoudingen (DBA) ongeveer 20 procent goedgekeurd (1566) en 35 procent afgekeurd (2637). Per 19 april waren er nog 811 modelovereenkomsten niet afgehandeld en 2429 afgebroken, onder andere wegens intrekking.

Dit volgens cijfers, bekend gemaakt door het ministerie van Financiën op grond van een WOB-verzoek. Over de reden van afkeuring wordt echter niet gerept.

De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject telt 14 weken. Het Ministerie geeft als oorzaak dat de Belastingdienst een coachende taak heeft: ‘Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken stelt de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden toe te lichten’.

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) blijft in ieder geval tot 1 juli 2018 uitgesteld. De opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit geldt echter niet voor kwaadwillenden.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) laat echter uiterlijk begin juli weten of de omstreden wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft hij laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de staatssecretaris (het papieren mannetje van de VVD) laten weten dat hij de beslissing over de modelovereenkomsten en de DBA over laat aan een volgend kabinet. Het kan dus zeer goed lonen om demissionair te zijn...

Door felle kritiek op de nieuwe zogenoemde Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) zag Wiebes zich genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Veel opdrachtgevers vonden de regels onduidelijk waardoor zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) opdrachten kwijtraakten.

Het is verbazingwekkend, een kabinet dat de mond vol heeft over het stimuleren van de economie en een partij die zegt op te komen voor ondernemers een dergelijk monstrum intact laat. Het had dit onderdeel van het ‘motorblok’ gesierd wanneer de gehele wet DBA in de prullenbak was geduveld op het moment dat uit de protesten van zowel ZZP-ers als van ondernemers bleek dat het geheel een van de grootste prutswerken van na de 2e Wereldoorlog was. En dat vervolgens na de verkiezingen uit de uitslag voor de VVD blijkt dat de partij van de glad pratende en ‘verbindende’ premier Rutte er nog mee wegkomt ook. Want bijna 100.000 op slag werkloze zelfstandigen (en mogelijk veel meer wanneer de cijfers niet blijken te deugen) is niet niks.

Overigens is de Wet DBA volgens sommige medewerkers van de Belastingdienst voor zekere bewindslieden niet alleen bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, dat deed de VAR Verklaring Arbeids Relatie) in het verleden immers al, al had deze regelgeving eenvoudig en met minder inspanning kunnen worden verbeterd: “De Wet DBA bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan? Hoe kom je erbij? ZZP’ers betalen te weinig belasting, is de gedachte, dus moet het totale aantal zzp-ers worden teruggedrongen.”

Zwervend op het internet week 2017-24

‘De airbag van een auto kan van een sigarenroker een sigareneter maken.’

Wij hebben allemaal een favoriete manier om het stuur van de wagen vast te houden. Natuurlijk, want wij zijn toch de beste chauffeur ter wereld? Echter, tegenwoordig is de stuurkolom smaller en de meeste wagens zijn voorzien van airbags waardoor je bij een aanrijding je eigen knuisten met een forse klap in het fraaie gelaat krijgt. Deze leerzame video haalt bij de meeste chauffeurs en ook bij de meeste rijschoolhouders, de gevestigde meningen onderuit…
www.flixxy.com/get-a-grip-how-to-hold-a-steering-wheel.htm

Sculpturen uit papier, te zien in de exclusieve Klein Sun Gallery te New York.
www.flixxy.com/amazing-sculptures-made-out-of-paper.htm

Autoacrobatiek van pionier Paulo Martinho op de Braga Tuning Motor Show in Noord Portugal. Even opletten, er zitten bewust geen banden om de achterste velgen van de voorwiel aangedreven wagen. Paulo lijkt er achteraf zelf wat duizelig van…
www.flixxy.com/car-acrobatics-by-paulo-martinho.htm

‘Welcome to Tokyo’, van Genko Suki en zijn band ‘World Order’. Een slow motion choreografie voor de opening van de Tissot boutique in juli 2016. Met de Tissot T-Touch Expert Solar, een touchscreen horloge op zonne-energie.
www.flixxy.com/tissot-world-order.htm

Joke Veeze Award 2017, twee winnende fotografen

vrouw toont rode plek rond haar oog
foto: © Mireille Kniese

Het afgelopen weekend zijn in Naarden de twee winnaars bekendgemaakt van de Joke Veeze Award 2017. Mireille Kniese (22) uit Leiden en Ryan Oosterling (23) uit Amsterdam zijn met hun fotoseries winnaar geworden van de modefotoprijs. Aan de award is voor beide studenten een geldbedrag verbonden van elk € 2.000,-. Het ingezonden werk van de tien genomineerden is nog tot en met 18 juni te zien tijdens het FotoFestival Naarden.

De modeprijs is een initiatief van de Joke Veeze Foundation en kent een jaarlijks wisselende invulling: ontwerp, fotografie, styling of blogging. Dit jaar is de modeprijs gericht op jonge fotografen, waaronder zowel studenten van modeacademies, fotoacademies, fotografieopleidingen en kunstacademies als recent afgestudeerden.

Deelnemers hebben de opdracht gekregen om voor een avantgardistisch modemagazine een serie van minimaal 2 en maximaal 5 modefoto’s te maken. Daarbij vormt het thema 'Dare to be different' het uitgangspunt. De jury bestaat uit modefotograaf Rohn Meijer, modestylist Frans Ankoné en galeriehouder Eduard Planting (tevens hoofdcurator van het FotoFestival Naarden).

De jury heeft de Joke Veeze Award niet aan één, maar aan twee jonge fotografen uitgereikt. De prijswinnende series zijn verschillend in toon en uitvoering, maar hebben een grote overeenkomst in het onderwerp: de transformatie van negatief naar positief, van depressie naar optimisme, van ellende naar euforie. Natuurlijke speelt de mode een rol, maar er gebeurt zoveel meer.

Het werk van Mireille Kniese is geïnspireerd op de film Amélie van de Franse regisseur Jean-Pierre Jeunet. Deze leed tijdens het maken van de film aan depressies en toch was het een hele optimistische film. De serie van Ryan Oosterling is heel anders van toon, maar ook hij heeft zich laten inspireren door een ander. In dit geval een vrouw die een moeilijke start in het leven heeft gehad, maar ondanks alle ellende daar sterker uit tevoorschijn komt.

Joke Veeze Foundation

Joke Veeze (1945-2013) was 25 jaar de bevlogen directeur van Akademie Vogue te Amsterdam. Na haar overlijden is in haar naam een stichting opgericht die ten doel heeft getalenteerde studenten en recent afgestudeerden op het gebied van modevormgeving en modestyling te ondersteunen. De Joke Veeze Foundation wil dit bereiken door jaarlijks onder meer een modeprijs en masterclass te organiseren.

Afrikaanse vrouw, in wit, rekt zich uit
foto: © Ryan Oosterling

www.jokeveezefoundation.nl

Magnum Photos voor het eerst investeerders van buitenaf

14-06-2017

David Kogan - CEO Magnum
David Kogan
CEO Magnum

Het vermaarde fotopersbureau Magnum Photos heeft voor het eerst in haar geschiedenis investeerders van buiten aangenomen. De twee investeerders, Nicole Junkermann en Jörg Mohaupt, krijgen een positie in de Raad van Bestuur van een nieuwe tak van Magnum. Tezamen met directeur Kogan en vier fotografen en leden van het bureau. De bedoeling is dat deze tak meer opbrengsten gaat realiseren met de foto’s van de leden. De auteursrechten blijven als voorheen bij de individuele aangesloten fotografen.

De nieuwe tak, Magnum Global Ventures krijgt daarvoor meer mogelijkheden om de foto’s in de markt te zetten. Volgens de topman David Kogan houden onder meer de moderne technische veranderingen in dat het werk van fotografen méér moet worden gezíen.

De inkomsten uit de sterk wisselende vraag vanuit de traditionele mediawereld vraagt er om niet meer uitsluitend hierop te steunen. Dit blijkt uit het gegeven dat het met Magnum de laatste tijd minder goed ging. Dit is de reden dat Magnum ook foto’s via Instagram begon te verkopen. Ook begaf men zich op het cursus pad.

De meningen zijn verdeeld, zo kondigde de Vlaming John Vink op Instagram aan na 20 jaar Magnum te verlaten om reden van het aanmeten van vrijheden met de foto’s door Magnum. Hier tegenover staan anderen, waaronder Magnumfotograaf Thomas Dworzak, die de gevolgde strategie zien als een noodzakelijke stap om Magnum te laten voortbestaan “in deze verwarrende wereld”.

De deal was goedgekeurd door 91 belanghebbenden, die volgende week stemmen over de vier afgevaardigden voor de Raad van Bestuur van Magnum Global Ventures.

Meer hierover bij Time.

Geschiedenis van de Bitcoin en Pizza Day

14-06-2017

Wij schrijven 22 mei 2010. Op deze dag kocht een hongerige softwareontwikkelaar, Laszlo Hanyecz, twee pizza’s voor het bedrag van 10.000 Bitcoin, de virtuele tegenwaarde van een paar dollar, op dat moment was de Bitcoin een obscure virtuele munt.

Kijken wij naar het heden: op maandag 22 mei 2017 vertegenwoordigen 10.000 Bitcoin ongeveer 19 miljoen euro. Ruimschoots voldoende voor een paar pizza’s.

pizza in open doos

De koers van de digitale munt is gestaag bezig een opmars te maken. Stond de Bitcoin op 14 juni 2016 op 600 Euro, op 14 juni 2017 bereikte deze een koers van 2.420 Euro, volgens de koerslijst van de trading desk van finanzen.nl.

De digitale munt heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt vanaf de dag dat Hanyecz zijn pizza’s bestelde. Deze gebeurtenis staat bekend als de eerste reële Bitcoin transactie ter wereld.

De transactie kwam tot stand omdat Hanyecz destijds op het forum Bitcoin Talk schreef:

“Ik betaal 10.000 Bitcoin voor twee pizza’s… twee grote, zodat ik nog iets voor morgen heb. Ik hou van restjes van pizza. Je mag de pizza zelf maken en naar mijn huis brengen. Of je kunt hem voor me bestellen en laten bezorgen. Waar het mij om gaat is dat ik eten krijg in ruil voor Bitcoin. Eten dat ik dus niet zelf hoef klaar te maken.”

Laszlo had ook nog wensen: “Ik wil graag uien, pepertjes, worst, paddenstoelen, tomaten en dergelijke. Dus standaard dingen, geen gekke topping met vis of zoiets. Gewone pizza met kaas vind ik ook prima. Dat is misschien goedkoper om te maken of te bestellen.”

“Laat weten of je geïnteresseerd bent, dan kunnen we een deal sluiten.”

Een Brit besloot de pizza’s voor Hanyecz te kopen bij Papa John’s. Ook toen al een goede deal: 10.000 Bitcoin deed 40 Euro, de grote pizza’s kostten samen bijna een 20 euro en Hanyecz betaalde dus in Bitcoin bijna het dubbele aan de Brit.

Bitcoin-gebruikers hebben 22 mei daarom de naam Bitcoin Pizza Day gegeven. Op deze dag moet je bijna verplicht een pizza eten.

Wellicht een idee voor uitgeknepen journalisten om zich in Bitcoins te laten uitbetalen door de Sanoma’s dezer aarde. Nog even op je rekening laten staan voor je er iets mee doet zal niet zo moeilijk zijn, de gierige krenten die men uitgevers noemt betalen immers altijd te laat, daar kan dan ook nog wel een weekje of twee, drie bij...