Wat hebben vierkante chocolade en een groen jasje met elkaar gemeen?

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 14 september 2020

portret van Kitty van BovenOp het eerste gezicht hebben vierkante chocolade en een groen jasje helemaal niets met elkaar te maken, behalve dan dat ze allebei in de smaak zouden kunnen vallen.
Toch zijn er twee overeenkomsten. Ze hebben allebei een relatie met ‘sport’, de een met het woord en de ander met de beoefening. De vierkante chocolade is van Ritter Sport en het groene jasje hoort bij het Masters Tournement, een prestigieus golftoernooi.

De belangrijkste overeenkomst is echter dat ze beide als merk zijn geregistreerd en merkenrechtelijke bescherming genieten.

Voor meer informatie over deze merken:
Quadratische Verpackung für Ritter-Sport-Schokolade bleibt als Marke geschützt

Groen golfjasje ®

Woordmerken en beeldmerken (logo’s) kennen we allemaal maar daarnaast zijn er dus ook nog vormmerken zoals dat van Ritter Sport: dat zijn merken die bestaan uit de uiterlijke vormgeving van een product. Een bekend voorbeeld hiervan is het Coca-cola flesje: aan de vorm van het flesje valt te zien dat het van Coca-cola is, daar hoeft dan verder geen ander merkteken meer voor op het flesje te staan. Ook Toblerone kan zich beroepen op een vormmerk voor haar driehoekige chocoladerepen.

Niet iedere vorm leent zich voor een vormmerk. In de eerste plaats moet een vorm ‘onderscheidend vermogen’ hebben en in de tweede plaats mag de vorm (samengevat) niet bepaald worden door product-technische aspecten.

Met onderscheidend vermogen wordt bedoeld dat het merk zich er voor leent om het product te onderscheiden van producten van andere fabrikanten. Met product-technische aspecten wordt bedoeld dat de vorm niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het product zelf of uit aan het product verbonden technische vereisten en dat ook het design dat een toegevoegde waarde geeft aan een product (dus waarmee het product toeneemt in aantrekkelijkheid waardoor men bereid is er meer voor te betalen dan zonder dat design) niet an sich voor een vormmerk in aanmerking komt. De drempel om voor een vormmerk in aanmerking te komen is daarmee hoog maar vergroot daardoor ook de potentiële zeggingskracht van het merk.