Elke dag wordt het werk van fotografen gebruikt zonder hun toestemming

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 12 mei 2012

portret van Jurriaan NijkerkEen opmerkelijke campagne werd gelanceerd door de Franse organisatie Union des Photographes Professionels (UPP).

De UPP wil met de lancering van deze eerste reclamecampagne de problemen van professionele fotografen aan de kaak stellen. De fotografen worden nog steeds worden behandeld alsof zij niets hebben geproduceerd. Elke dag worden hun foto's gebruikt door duizenden mensen (pers, uitgevers, reclame, communicatie), die doen alsof ze het op de vloer hebben aangetroffen. Met dit beeld willen we de economische realiteit: het grof geweld, de respectloosheid waarmee ervaren fotografen worden geconfronteerd. De UPP is gericht op de bescherming en verdediging van de auteurs fotografen. Ondanks een niet aflatende strijd, is het duidelijk dat fotografen professionals zijn niet worden gehoord. De UPP heeft zich uitgesproken voor een imagocampagnebeeld dat shockeert.

De originele tekst staat hieronder:

Fotograaf in rood jack maakt foto van landschap vol ijsschotsen. Achter hem staat een man in pak die hem vasthoudt

UNION DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS

Paris, le 5 avril 2012

« Chaque jour, le travail des photographes est utilisé sans leur consentement. »
L’UPP lance sa première campagne de publicité pour dénoncer les problèmes auxquels font face les photographes professionnels.

« Chaque jour, le travail des photographes est utilisé sans leur consentement. »
Chaque jour, des photographes travaillent et témoignent de la réalité à travers leur regard. Chaque jour des photographes risquent leur vie pour nous tenir informés.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen.

Klik hier voor meer informatie
of om het boekje te bestellen
.

view counter

Chaque jour, des photos sont publiées sur internet, dans des journaux, des livres, des publicités en y apportant de la valeur.
Mais le photographe continue d’être traité comme s’il ne produisait rien. Son travail n’a plus de valeur. Ce n’est pas qu’il soit mauvais ou que son travail ne vaille rien. C’est beaucoup plus simple.

Chaque jour, ses photos sont utilisées par des milliers d’individus (presse, éditeurs, publicitaires, communicants) qui font comme s’ils les avaient trouvées par terre. Avec cette image, nous voulons représenter la réalité économique violente, grossière et irrespectueuse que vivent les photographes.

L'UPP a pour objectif de protéger et de défendre les auteurs photographes.
Malgré un combat sans relâche, force est de constater que les photographes professionnels ne sont pas écoutés.
Aussi, l’UPP s'exprime pour la première fois en image avec une campagne de publicité « 
choc ». Elle espère enfin sensibiliser le grand public, les professionnels des médias, mais aussi les pouvoirs publics aux problèmes quotidiens que rencontrent les photographes professionnels : remise en cause de l’originalité, concurrence déloyale, usage abusif de la mention « DR », banque d'images à vils prix, utilisation illégale de photographies dites « libres de droit », contrats léonins, etc.
Ces pratiques remettent en cause le droit d’auteur des photographes.

Pour en savoir plus sur nos propositions, lire le Manifeste de l’UPP ci-après : www.upp-auteurs.fr/DATA/documents/manifeste-UPP_2012.pdf

Contact public et contact presse

Union des Photographes Professionnels - 121 rue Vieille du Temple - 75003 Paris

Tél: 01 42 77 83 73 / Email : communication@upp-auteurs.fr / Site : www.upp.photo

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter