fotografeer het maar

de boer van de baby
de reutel van de peuter
de keutel van de kleuter
de kramp van het kind
de hashish van de bakvis
de tieten van de tiener
de pukkel van de puber
de twijfel van de twintiger
de drift van de dertiger
de wrok van de veertiger
de vlijt van de vijftiger
de zen van de zestiger
de zever van de zeventiger

de stilte van het stoffelijk

overschot

 

een leven op je bord

fotografeer het maar

Gepubliceerd: 24 december 2013

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter