Google-taks?
EU-plannen voor nieuwsuitgevers uitgelekt

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 8 februari 2017
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

portret van Sacha SchravenDe onlangs uitgelekte conceptrichtlijn[1] voor de herziening van het Europese auteursrecht bevestigt de eerder al bekend geworden plannen van de EU ten aanzien van de auteursrechten van de nieuwsuitgevers. Deze herziening zou —het betreft immers een wetvoorstel— als gevolg kunnen hebben dat de nieuwsuitgevers bedrijven als Google en Facebook een vergoeding kunnen vragen voor het openbaren en verveelvoudigen van (delen van) nieuwsberichten.

De achterliggende gedachte is dat de achterblijvende inkomsten van nieuwswebsites op deze manier zullen worden aangepakt. Zij stellen hun berichten op dit moment dikwijls kosteloos ter beschikking en zijn hierdoor dan ook in grote mate afhankelijk van reclame-inkomsten.

De reacties op het uitgelekte document zijn gemengd. Tegenstanders waarschuwen voor het negatieve effect dat de aangekondigde wetgeving zou kunnen hebben op zogenaamde news aggregators; diensten die nieuws verzamelen en titels met een korte toelichting weergeven. Hierdoor zou het voor de burger moeilijker worden om het nieuws te volgen. Andere bezwaren zijn dat de innovatie in de technologie voor nieuwsvoorziening en de diversiteit in de journalistiek op deze manier kunnen worden verminderd.

Anderen, zoals hoogleraar informatierecht Bernt Hugenholtz, menen dat de nieuwe regels nauwelijks aanvullende bescherming bieden voor de uitgevers, omdat deze regels de uitgevers wel een mogelijkheid maar geen recht op een vergoeding bieden.

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat dit slechts een wetsvoorstel betreft dat nog de gehele wetsprocedure van de EU moet doorlopen, waardoor het vrijwel zeker nog enkele wijzigingen zal ondergaan.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter