Nieuwe zoekmachine Creative Commons

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 15 mei 2019
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

Advertentie

Cover Richtprijzen 2019

view counter

afbeelding 28Eind april 2019 heeft de non-profit organisatie Creative Commons, die zich inzet voor vrij gebruik van creatief werk, een zoekmachine uitgebracht met de naam CC Search.[1] Via deze zoekmachine kan men in een database van zo’n 300 miljoen afbeeldingen met een zogenaamde Creative Commons licentie zoeken.[2] Deze afbeeldingen zijn dan vrij (dat wil zeggen zonder verdere toestemming en zonder betaling) te gebruiken, maar aan de licentie kunnen bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naamsvermelding, uitsluitend niet commercieel gebruik en / of een verbod op afgeleide werken.[3] Men dient alert te zijn op deze voorwaarden, anders zou er alsnog inbreuk gemaakt kunnen worden op de rechten van de maker.

Overigens bestaat de kans dat de persoon die een werk heeft geüpload en daar een Creative Commons licentie aan heeft gekoppeld, niet zelf de auteursrechthebbende is. In dat geval is er geen geldige licentie verstrekt. Daar komt bij dat Creative Commons geen garantie geeft over de geldigheid van de verstrekte licenties of de informatie die zij verstrekt.[4]  Het kan dan ook geen kwaad om even nader te onderzoeken wie de aanbieder van het beeld is en in geval van twijfel even de licentie te verifiëren.

Al met al biedt Creative Commons voor veel beeldgebruikers een praktische dienst, maar is het raadzaam toch even goed op te letten en een kort onderzoek te doen naar de validiteit van de aan het beeld gekoppelde licentie.

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2019 is uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter