Schending auteursrechten op Curaçao

Blog Het Recht NL
Gepubliceerd: 5 februari 2018
Onder redactie van Mr. Kitty van Boven

advertentie

Dagcursus colormanagement

volgens ISO 12646:2008 en ISO 3664:2009

In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op her verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag.

ImageLink

Datacommunicatie & Uitgeefprojekten

Telefoon: +31 24 397 08 11
www.jurnijkerk.com/colormanagement.html

view counter

Naar aanleiding van een op 11 december 2017 gewezen vonnis door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao[1] leek het mij leuk om een klein (virtueel) uitstapje te maken en te kijken hoe in Curaçao wordt geoordeeld in inbreukkwesties.

In de betreffende kwestie heeft de auteursrechthebbende de uitgeverij Ultimo Noticia aangeschreven ten aanzien van 161 inbreuk op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Ultimo Noticia stelt zich op het standpunt dat bij de foto’s niet vermeld stond dat er auteursrechten op de foto rusten. Dit verweer is door de rechter eenvoudig verworpen met de opmerking ‘het feit dat er niet bij stond dat er copyright op de foto’s rustte, niet maakt dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn’.
Dit is gelijk aan hoe de Nederlandse rechter een dergelijke verweer pareert.

Ten aanzien van de schade heeft de auteursrechthebbende in eerste instantie facturen gestuurd voor een bedrag van NaF 150,= per foto (€ 71,39). Dit bedrag staat gelijk aan het licentietarief. Deze facturen zijn onbetaald gebleven en per 14 mei 2016 heeft de auteursrechthebbende facturen gestuurd voor een bedrag van NaF 450,= per foto (€ 214,18). Dit staat dus gelijk aan driemaal het licentietarief. Deze facturen zijn eveneens onbetaald gebleven. In totaal staat er bedrag van NaF 78.203,= (€ 37.222,=) open. De auteursrechthebbende heeft in de procedure betaling van dit bedrag gevorderd.

Daarnaast heeft de auteursrechthebbende een bedrag van NaF 24.150,= (€ 11.495,=) voor de inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten gevorderd. Dit bedrag bestaat uit NaF 150,= per inbreuk (in totaal 161 inbreuken).

Het Gerecht heeft de vorderingen van de auteursrechthebbende toegewezen en Ultimo Notcia moet in totaal een bedrag van NaF 100.457,10 (€ 47.814,=) betalen aan de auteursrechthebbende. Dit bedrag wijkt iets af van het gevorderde bedrag omdat de auteursrechthebbende zijn eis nog heeft gewijzigd en dit gewijzigde bedrag is toegekend.

Alhoewel niet expliciet wordt aangegeven en/of aangevoerd lijkt erop dat de advocaat van de auteursrechthebbende heeft gekeken naar de algemene voorwaarden DuPho. Op grond van deze voorwaarden komt aan de fotograaf een vergoeding van tenminste driemaal het licentievergoeding toe bij een inbreuk. Verder komt aan de fotograaf een vergoeding van tenminste eenmaal de licentievergoeding toe bij een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten.

Een belangrijk detail in deze is m.i. dat Ultimo Noticia door bleef gaan met het plaatsen van foto’s van de auteursrechthebbende. Ultimo Noticia is hiermee door blijven gaan zelfs tot na de tussenvonnis van het Gerecht. Terwijl het Gerecht in dit tussenvonnis al had bepaald dat zij inbreuk maakte op de auteursrechten van de auteursrechthebbende en de omstandigheid dat er geen auteursrechten vermeld stonden met bij de foto’s niet maakt dat de foto’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn. In dergelijke omstandigheden waarin de inbreukpleger gewaarschuwd is en ook weet op welke op wijze de schade begroot wordt, en desondanks doorgaat met het plegen van inbreuk, is de kans dat die volledige vordering voor schadevergoeding toegewezen wordt ook groter.

[1] Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 11 december 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:178

advertentie

Logo PhotoNmagazine.eu
 

wekelijks in de mailbox?

Met nieuwe artikelen, column's, nieuws, exposities en activiteiten?

Klik hier om u aan te melden.

view counter