Painting Oceans

Dirk Roseport

Datum
: 12 januari t/m 7 februari 2018
Locatie
: Bilzen BE
lichtblauwe lucht boven lichtblauwe zee
foto: © Dirk Roseport

Dirk Roseport’s beelden refereren op een hedendaagse manier aan een romantische traditie binnen de schilderkunst: de kunstenaar-fotograaf keert de rug naar de woelige context van deze 21ste eeuw. Hij trekt zich terug in de uitgestrektheid van de natuur en neemt afstand van de tijd, kijkt met bewondering naar het desolate en onmeetbare van anonieme oceanen.
Hij is een machteloos toeschouwer van de oncontroleerbare elementen die hij documenteert. Er zijn alleen het licht, de horizon en het altijd in beweging zijnde water; de waarneming teruggebracht tot de basiselementen, gedistilleerd tot de essentie. Nu eens kalm en bevreemdend uitnodigend, une mer d’huile. Soms een rimpeling, subtiel, haast onzichtbaar. Dan weer oorverdovend en dreigend, maar altijd in beweging en steeds uniek.

Van wat doorheen de afgelopen jaren is verworden tot een in essentie eindeloze reeks van unieke, emotioneel geladen beelden, elk op zich een momentopname van een steeds wijzigend zeelandschap, toont Roseport hier slechts een kleine selectie. Het sequentiële plaatsen in een reeks en het repetitieve karakter van de beeldcompositie – water en lucht doorsneden door de horizon – nodigen uit tot een haast meditatieve beleving, verwant aan deze van de fotograaf op het moment van de opname.

Het bewust centraal plaatsen van de horizon(-tale lijn), elementair onderdeel in de compositie van vele van de getoonde beelden, structureert en bevrijdt tezelfdertijd van elke vorm van hiërarchie en conventie binnen de fotografie en het kijken daarnaar. Subtiele schakeringen in kleur en tint onderscheiden zee van lucht en andersom, en abstraheren de overgang tussen beiden. Dirk Roseport’s beelden ademen een bedrieglijke stilte, zijn gelaagd en intrigerend. Zij nodigen uit er herhaaldelijk naar te kijken, erin te verdrinken en een rust terug te vinden waaraan het ons vandaag zo vaak ontbreekt.

Painting Oceans balanceert daarmee in onderwerp, gelaagdheid en uitwerking op het raakvlak tussen fotografie, schilderkunst en film. Technieken van vervreemding, repetitie en ongecontroleerde bewegingsonscherpte creëren een schemerzone die ruimte laat voor reflectie en interpretatie. Momentopnames die wanneer je er langer naar kijkt weer opstarten, als een film en een nieuwe realiteit creëren.

In tijden van ongebreidelde beeldmanipulatie zweert Roseport hardnekkig bij de authenticiteit van niet-bewerkte beelden, die hij afdrukt op hoogkwalitatief papier van Hahnemühle met een extra gladde oppervlaktetextuur voor een uitzonderlijke densiteit, beeldscherpte, kleurbereik en -diepte.

www.dirkroseport.com

grijsblauwe lucht boven donkere zee
foto: © Dirk Roseport

Ook te zien

Op datumOp plaats
9 feb - 7 mrt: OverpeltAarschot: 13 nov - 7 dec
12 mrt - 29 mrt: Evergem-SleidingeAartselaar: 11 dec - 11 jan 2019
2 apr - 10 mei: TieltEvergem-Sleidinge: 12 mrt - 29 mrt
14 mei - 7 jun: IzegemIeper: 2 jul - 6 sep
11 jun - 28 jun: TorhoutIzegem: 14 mei - 7 jun
2 jul - 6 sep: IeperMenen: 10 sep - 4 okt
10 sep - 4 okt: MenenOverpelt: 9 feb - 7 mrt
8 okt - 8 nov: WevelgemTielt: 2 apr - 10 mei
13 nov - 7 dec: AarschotTorhout: 11 jun - 28 jun
11 dec - 11 jan 2019: AartselaarWevelgem: 8 okt - 8 nov

Locatie

N
Cultuurcentrum de Kimpel
ma - zo 11.00-20.00 uur
tijdens activiteiten
A
Eikenlaan 25
P
3740 Bilzen
L
België
+32-89 519 530
contact Cultuurcentrum de Kimpel
www.dekimpel.be
www.facebook.com/deKimpel
Google Maps

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter