Princesses of Sheba at Night

Jean-Christophe Husson en Delphine Gubert

Datum
: 11 januari t/m 18 maart 2018
Locatie
: Amsterdam NL
portret jonge man met naakt bovenlijf
foto: © Jean-Christophe Husson en Delphine Gubert

Deze selectie van portretten uit het documentaire fotoproject Princesses of Sheba at Night vertelt het verhaal van 6 jonge homoseksuele in Marseille. Ieder heeft zijn eigen, bijzondere verhaal, maar zij vonden elkaar in het gemeenschappelijke verlangen om zich als homoseksueel en cross dresser te uiten, zonder de verbale en lichamelijk aantijgingen die zij alleen wel te verduren krijgen.

Dus komen ze ’s nachts bij elkaar en maken zich klaar om uit te gaan. Op hun high heels en prachtig aangekleed, flaneren ‘the girls’ – zoals ze zichzelf noemen- als prinsessen door de straten van Marseille. Samen voelen ze zich sterker en moediger en maken hun droom waar. Van de groep van 12, waar de zes deel van uitmaken, komen de meeste uit Maghreb landen, sommigen van hen groeiden op in Frankrijk. Maar allemaal hebben ze een moslim achtergrond.
Deze moedige jonge mensen kiezen ervoor om in deze fotoserie hun mannelijk en vrouwelijke identiteiten te laten zien. Zij vertelden hun verhaal met trots, zachtheid en eerlijkheid; zij delen hun leven, hun angsten en plezier, hun verlangens en hun dromen voor de toekomst.

De fotoserie is gemaakt door fotografen koppel Jean-Christophe Husson en Delphine Gubert, die afwisselend in Parijs en Amsterdam werkzaam zijn.

Locatie

N
Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam
dagelijks 10.00-22.00 uur
gratis
A
Oosterdokskade 143
P
1011 DL Amsterdam
L
Nederland
+31-900 242 54 68
contact Openbare Bibliotheek Amsterdam
www.oba.nl
www.twitter.com/OBamsterdam
facebook.com/obamsterdam
instagram.com/obamsterdam
Google Maps

Advertentie

Het nieuwe richtprijzenboekje 2018 komt in januari uit!

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie. Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald. Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Klik hier voor meer informatie of om het boekje te bestellen.

view counter